Meldingar

Ledige båtplassar

Følgjande båtplassar er ledige for kjøp:

Rotsethamna: plass 51 (3,00 meter)
Rotsethamna: plass 53 (2,75 meter)
Rotsethamna: plass 62 (2,25 meter)

Dei som står på venteliste får no tilbod om å kjøpe.

Sjå Kjøpe båtplass for informasjon om prosedyra for kjøp, og Båtplassar - Sentrum og Båtplassar - Rotset for meir informasjon om plassane.


Dieselpris frå 11. juli 2024

Gjeldande dieselpris er kr 16,00 pr. liter for medlemar og kr 16,50 for andre (videresalg via medlem med nøkkelbrikke). MHService leverer farga autodiesel til oss som held norsk bransjestandard, EN590.

Tidlegare dieselprisar

Frå 19. oktober 2023: kr 16,75 pr liter.
Frå 1. august 2023: kr 15,00 pr liter.
Frå 13. april 2023: kr 15,25 pr liter.
Frå 15. september 2022: kr 17,75 pr liter.
Frå 27. juli 2022: kr 19,00 pr liter.
Frå 12. april 2022: kr 16,00 pr liter.
Frå 17. desember 2021: kr 12,00 pr liter.
Frå 20. juli 2021: kr 11,50 pr liter.
Frå 19. mai 2021: kr 10,50 pr liter.
Frå 28. desember 2020: kr 9,50 pr liter.

Bruk av dieselanlegget

All bruk skjer via nøkkelbrikke, og medlemar kan få nøkkelbrikke mot eit depositum på kr 250.
Odd Jarle Koppernes (tlf 906 02 437) syter for at det til ei kvar tid er diesel på tanken.


Takk til Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre

I april så skifta vi ut dei siste utriggarane som hadde flyteelement av ubeskytta isopor i Rotsethamna. Med dette håper vi å hindre plastforureining i hamna og fjorden. Denne investeringa var på over 300 000 kr, medan tilsvarande investering i Sentrumshamna i juni 2023 var på over 500 000 kr. Det er difor svært gledeleg at Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre har støtta denne miljøsaneringa med 75 000 kr. Det kjem godt med.

Det som no gjenstår av nødvendig arbeid er å utbetre det elektriske anlegget slik at dette blir i forsvarleg stand. Vidare så bør flyteelementa på sørvisbrygga også skiftast, men då treng vi meir støtte.

Støtt Småbåtlaget gjennom grasrotandelen

Dersom du spelar hos Norsk Tipping kan du registrere Volda Småbåtlag som grasrotmottakar, og på denne måten støtte Småbåtlaget økonomisk. Sjå meir om korleis du gjer dette på: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/997893999


Vil du kjøpe båtvimpel?

No kan du kjøpe båtvimpel med Småbåtlaget sin logo. Vimplane er laga av polyester decor 205 gram, vrangsydd med snor og rettvendt logo trykt på begge sider. Storleiken er 50 cm x 28 cm, og prisen er kr 375 pr stk.

Send e-post til voldasmabatlag@gmail.com om du ønsker å kjøpe.


Flo og fjøre