Leige båtplass

Langtidsleige av gjesteplass

I perioden 1. oktober til 1. april er det mogleg å leige ein av gjesteplassane til Småbåtlaget for ei lengre periode. Leigeprisen er då kr 1500,- pr. månad + straum. Ta kontakt med styret på e-post voldasmabatlag@gmail.com for avtale.

Framleige av båtplass

Når ein båtplass ikkje er i bruk kan eigaren leige den ut til andre medlemar i Volda Småbåtlag. Du må altså vere medlem før du kan leige, og medlem utan fast båtplass betaler kr 1250,- pr år i medlemspengar. Breiddemeterprisen for utleige av eigen båtplass er maksimum kr 100 pr breiddemeter pr månad.

Styret skal vere orientert om alle leigeforhold ved innsending av leigekontrakt:

Plassar som er ledige er merka med «LEDIG FOR UTLEIGE» i oversiktene over båtplassar: