Båtplassar i Rotsethamna

Båtplassar i Rotsethamna

PLASS NR (brutto breidde)

UTRIGGARAR SETT FRÅ BRYGGE (INNFESTING)

EIGAR

EVENTUELL LEIGETAKAR

Plass 1a (2,00 meter)

Venstre: Gangbar 6m (rett) - Høgre: Ope

Paul Ottar Tornes

Plass 1 (2,75 meter)

Venstre: Bom 6m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 6m (trekantfelt)

Bård Rasmus Mork

Plass 2 (3,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 6m (rett)

Tomas Fric

Plass 3 (3,00 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Arnfinn Henjum

Leigetakar: Olav Skjærpe Brattli

Plass 4 (3,75 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Ole Erik Ringstad

Plass 5 (4,25 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Asbjørn Høydal

Plass 6 (3,75 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Øyvind Espe

Plass 7 (3,75 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Erik Staurset Andresen

Plass 8 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Martin Klein Larsen

Plass 9 (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Fred Bjørneseth

Plass 10 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Oddgeir Watne

Plass 11 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Kirsten Rørvik

LEDIG FOR UTLEIGE

Plass 12b (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Dan Helge Bjørneset


Plass 13b (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Kjell Arne Aurstad

Plass 14b (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Atgeir Almestad

Plass 15b (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Sigbjørn Lid

Leigetakar: Oddvin Bjerkvik

Plass 16b (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Ivar Ose Bjørneset

Plass 17b (3,00 meter)

Venstre: Bom 5m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Stian Meek

Plass 18b (2,50 meter)

Venstre: Gangbar 6m (trekantfelt) - Høgre: Bom 5m (rett)

Johann Folkestad

Plass 19b (2,50 meter)

Venstre: Ope - Høgre: Gangbar 6m (rett)

Mads Harald Indresøvde

Plass 13 (2,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Ope

Øystein Habostad

Plass 14 (2,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Trond Ivar Lillebø

Plass 15 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Anna Gerd Sæterås

Plass 16 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Jon Einar Gjelsvik

Plass 17 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Stian Fure

Plass 18 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Sverre Lillestøl

Plass 19 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Stian Peder Hjorthaug


Plass 20 (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Kjell Erik Heltne

Plass 21 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Espen Aarset

Leigetakar: Vidar Sandnes

Plass 22 (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Johan Bjørneset

Plass 23 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Sverre Høydal

Plass 24 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Egil Straume

Leigetakar: Arve Nupen

Plass 25 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (rett)

Inge Innerdal

Plass 26 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

K. A.

Plass 27 (3,75 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Terje Vartdal

Plass 28 (3,00 meter)

Venstre: Bom 6m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 6m (rett)

Idar Berstad Egset

Plass 29 (3,00 meter)

Venstre: Gangbar 6m (trekantfelt) - Høgre: Bom 6m (rett)

Arne Lars Ullaland

Plass 29b (2,00 meter)

Venstre: Ope - Høgre: Gangbar 6m (rett)

Sindre Hovdhaugen

Plass 30 (3,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Ope

Jostein Stavdal

Plass 31 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Lennart Haugen

Plass 32 (3,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Eli Aarvik

Plass 33 (3,00 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Inge Lade

Plass 34 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Stig Jacobsen

Plass 35 (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Vidar Sandnes

Plass 36 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Sigbjørn Løvland

Plass 37 (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Odd Jarle Koppernes

Plass 38 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Arne Holte

Leigetakar: Hans Ivar Langvatn

Plass 39 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Harald Skjeret

Plass 40 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Morten Geitvik

Plass 41 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Eivind Opsal

Plass 42 (4,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Einar Gjerseth

Leigetarar: Ronnie Furset

Plass 43 (4,50 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Sigmund Høydal

Plass 44 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Jostein Aasen

Plass 45 (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Jon Arve Aasen

Plass 46 (4,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Kay Ove Johansen

Plass 47 (4,00 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Morten Geitvik

Plass 48 (3,75 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Oddbjørn Olsen

Plass 49 (3,75 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Terje Hamre

Plass 50 (3,00 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Ottar Magne Skare


Plass 51 (3,00 meter) LEDIG FOR KJØP: kr 55 500

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Småbåtlaget

Plass 52 (2,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (rett) - Høgre: Ope

A. V.


Plass 53 (2,75 meter) LEDIG FOR KJØP: kr 51 125

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Småbåtlaget

Plass 54 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Jan Lidvard Vikestrand

Plass 55 (3,75 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Sverre Aasen

Plass 56 (3,50 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Frode Koppernes

Plass 57 (3,25 meter)

Venstre: Bom 8m (rett) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Kolbjørn Vorren

Leigetakar: ?

Plass 58 (3,75 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (trekantfelt)

Steinar Thorvik

Plass 59 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (rett)

Even Skeide

Plass 61 (5,30 meter)

Venstre: Gangbar 10m (rett) - Høgre: Gangbar 10m (rett)

Rune Eikrem

Plass 62 (2,25 meter) LEDIG FOR KJØP: kr 42 375

Venstre: Gangbar 10m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Småbåtlaget

Leigetakar: Stian Jovik

Plass 63 (3,50 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Gangbar 8m (trekantfelt)

Tor Vorren

Plass 64 (3,25 meter)

Venstre: Gangbar 8m (trekantfelt) - Høgre: Bom 8m (rett)

Einar Rostad

Plass 65 (3,25 meter)

Venstre: Bom 8m (trekantfelt) - Høgre: Brygge (rett)

Ottar Brudevoll