Gjestehamn

Gjestebrygge

Volda Småbåtlag har to gjesteplassar på enden av midtbrygga og ein gjesteplass på enden av flytebrygga ved fyrlykta i Sentrumshamna (markert med gule prikkar på bildet).

Prisen er kr 150,- pr. døgn inkl. straum og vatn.

Betal ved ankomst via Vipps-appen til #565645 Volda Småbåtlag. Merk med båttype/båtnamn og dato for ankomst og avreise. Det er også mulig å betale via GoMarina-appen eller direkte til bankkonto 3991.35.24539 i Sparebank 1 SMN.

Volda kommune har eit sanitær- og servicebygg på moloen. Der kan du mot ekstra betaling få tilgang til toalett, dusj, etc. Kontakt Volda kommune for spørsmål om servicebygget. Teknisk vakt har tlf. 901 78 008.

Guest marina

The harbour is in the centre of Volda, and the guest marina is located at the outer ends of the floating jetties (marked with yellow dots in the picture).

The port fee is NOK 150 per day (24 hours), and includes electricity and water.

Payment upon arrival using the Vipps app, GoMarina app or by bank transfer to IBAN-account: NO7039913524539 in Sparebank 1 SMN. If you have questions, send an e-mail to voldasmabatlag@gmail.com.

Volda municipality operates a sanitary and service building on the pier. There, for an additional fee, you can have access to toilets, shower, etc. Contact Volda municipality for questions about the service building. Technical support tel. +47 901 78 008.

Alternativ gjestehamn hos Volda kommune

Volda kommune har eiga gjestebrygge ved innseglinga til hamna.

Båtar som er for store for flytebryggene bør bruke den kommunale Allmenningskaia langs Hamnegata. Kontakt Volda kommune for bestilling og betaling av slik kaiplass.

For tips til kva du kan finne på i Volda, sjå www.turistivolda.no

Informasjon om sentrumsbutikkane finn du her: www.voldaforum.no

Og så kan du finne dette ved å google butikker i Volda.