Prisliste

Prisliste

Justert på årsmøtet 14. februar 2024

Leige av gjesteplass

Inkludert straum og vatn

150 kr pr døgn

Langtidsleige av gjesteplass

Gjeld i perioden 1. oktober - 1. april. Straumforbruk ikkje inkludert

1 500 kr pr månad

Framleige av båtplass

Maksimal pris ved utleige av båtplass til medlemar

100 kr pr meter pr månad

Dieselpris - medlem (frå 11. juli 2024)

For medlemar med nøkkelbrikke

16,00 kr pr liter

Dieselpris - ikkje medlem (frå 11. juli 2024)

For dei som ikkje er medlemar (videresalg via medlem med nøkkelbrikke)

16,50 kr pr liter

Depositum for dieselbrikke

Ved innlevering av brikke som du har fått før april 2022 gjeld gamal sats, kr 150

250 kr

Båtvimpel med logo

50 cm x 28 cm - med Volda Småbåtlag sin logo

375 kr

Straumpris for 2023

Gjennomsnittspris pr kWh berekna i januar 2024

1,50 kr pr kWh

Straumpris (prognose for 2024)

Endeleg gjennomsnittspris pr kWh for 2024 blir berekna i januar 2025

ca 1,50 kr pr kWh

Hamneavgift - fastdel

Medlemskontingent for alle kategoriar medlemar

1 250 kr pr år

Hamneavgift - breiddedel

Medlemar med båtplass betalar også pr breiddemeter pr år

500 kr pr meter pr år

Hamneavgift - innmeldingsåret

For ny medlem ved innmelding etter 31. mars

125 kr pr månad

Kjøp av båtplass

Pris pr brutto breiddemeter etter at hamneavgift for 2024 er betalt

17 500 kr pr meter

Administrasjonsgebyr

Eingongsgebyr ved kjøp av båtplass

3 000 kr

Gebyr ved papirfaktura som brevpost

Faktura pr e-post eller eFaktura er gratis

30 kr