Prisliste

Prisliste

Justert på årsmøtet 9. februar 2023

Leige av gjesteplass

Inkludert straum og vatn

150 kr pr døgn

Langtidsleige av gjesteplass

Gjeld i perioden 1. oktober - 1. april. Straumforbruk ikkje inkludert

1 500 kr pr månad

Framleige av båtplass

Maksimal pris ved utleige av båtplass til medlemar

100 kr pr meter pr månad

Dieselpris (frå 1. august 2023)

For medlemar med nøkkelbrikke

15,00 kr pr liter

Dieselpris (frå 1. august 2023)

For dei som ikkje er medlemar (videresalg via medlem med nøkkelbrikke)

15,50 kr pr liter

Depositum for dieselbrikke

Ved innlevering av brikke som du har fått før april 2022 gjeld gamal sats, kr 150

250 kr

Båtvimpel med logo

50 cm x 28 cm - med Volda Småbåtlag sin logo

375 kr

Straumpris (prognose for 2023)

Endeleg gjennomsnittspris pr kWh for 2023 blir berekna i januar 2024

ca 1,50 kr pr kWh

Hamneavgift - fastdel

Medlemskontingent for alle kategoriar medlemar

1 250 kr pr år

Hamneavgift - breiddedel

Medlemar med båtplass betalar også pr breiddemeter pr år

500 kr pr meter pr år

Hamneavgift - innmeldingsåret

For ny medlem ved innmelding etter 31. mars

125 kr pr månad

Kjøp av båtplass

Pris pr brutto breiddemeter båtplass

17 000 kr pr meter

Administrasjonsgebyr

Eingongsgebyr ved kjøp av båtplass

3 000 kr

Gebyr ved papirfaktura som brevpost

Faktura pr e-post eller eFaktura er gratis

30 kr