Prisliste

Prisliste

Gjesteplass

Inkludert straum og vatn

100 kr pr døgn

Langtidsleige av gjesteplass

Gjeld i perioden 1. september - 1. april. Straumforbruk ikkje inkludert

1 500 kr pr månad

Dieselpris (frå 15. september 2022)

For medlemar med nøkkelbrikke

17,75 kr pr liter

Dieselpris (frå 15. september 2022)

For dei som ikkje er medlemar

18,25 kr pr liter

Depositum for dieselbrikke (f.o.m. april 2022)

Ved innlevering av brikke som du har fått før april 2022, gjeld gamal pris kr 150

250 kr

Framleige av båtplass

Maksimal pris ved utleige av båtplass til medlemar

25 kr pr meter pr månad

Straumforbruk

Fastpris

1,50 kr pr kWh

Hamneavgift - fastdel

Medlemskontingent for alle kategoriar medlemar

1 000 kr pr år

Hamneavgift - breiddedel

Medlemar med båtplass betalar også pr breiddemeter pr år

400 kr pr meter pr år

Hamneavgift - innmeldingsåret

For ny medlem ved innmelding etter 31. mars

100 kr pr månad

Kjøp av båtplass

Pris pr brutto breiddemeter båtplass

17 000 kr pr meter

Administrasjonsgebyr

Eingongsgebyr ved kjøp av båtplass

3 000 kr