logo.gif
 

Volda Småbåtlag
Postboks 88
6101 Volda
Orgnr. 997 893 999

 

Styreleiar 2021
Frode Opsvik
Telefon: 450 65 503
Epost:
voldasmabatlag@gmail.com

  Volda Småbåtlag  

Årsmøte torsdag 17. februar 2022

annonse_2021.png

Det blir årsmøte for Volda Småbåtlag torsdag 17. februar 2022 kl. 1900 på Volda turisthotell.

Årsmøtet blir gjennomført som «offentleg arrangement med faste tilviste plassar og munnbindpåbod».

Dersom koronarestriksjonane blir skjerpa slik at det ikkje er lov å arrangere fysisk møte med tilstrekkeleg tal deltakarar, blir årsmøtet gjennomført digitalt. Informasjon om dette blir i så fall gitt på denne heimesida.

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende innan 3. februar 2022. Bruk post eller e-post (voldasmabatlag@gmail.com).

Meir informasjon og sakliste under Årsmøter.

Velkomen til Volda Småbåtlag

Volda Småbåtlag har som målsetting å fremje interessene til fritidsbåteigarar individuelt og gruppevis. Ein viktig del av dette er å skape tilgang til sjøen, og skaffe båtplassar til så mange som mogleg. Langs strendene i Voldsfjorden er dette relativt vanskeleg ettersom det er få naturlege grunne viker, det mest vanlege er bratte svaberg og brådjup fjord.

Volda Småbåtlag har hovudsakleg medlemmer frå Volda sentrum og laget disponerer to hamner. I Volda sentrum ligg Volda hamn (Sentrumshamna), og litt lengre inne i fjorden ligg Rotsethamna. Hamnene har til saman 140 båtplassar, og av desse er det fire gjesteplassar, sjå For båtgjestar i menyen til venstre.

Volda Småbåtlag har ca 155 medlemmar, og omlag 20 av desse står på venteliste for kjøp av båtplass.

CMS og Design: Osberget