Meldingar

Skal vi skaffe nye båtvimplar?

Vi har tidlegare hatt båtvimplar med Småbåtlaget sin logo til salgs, som vist på bildet. Det har kome spørsmål om vi kan skaffe nye vimplar, og det er mulig dersom interessa er tilstades. Vi må lodde stemninga før vi eventuelt bestiller inn. Dersom vi får laga nye vimplar, kunne du då tenke deg å kjøpe? Prisen vil bli kr 375 pr stk (storleik 35 cm x 20 cm). Send e-post til voldasmabatlag@gmail.com om du er interessert.

Ledige båtplassar

Følgjande båtplassar er ledige for kjøp:

I Rotsethamna: 29b (2,0 meter endeplass), 51 (3,0 meter), 62 (2,25 meter)
I Sentrumshamna: 101 (3,0 meter), 129 (2,75 meter), 232 (3,5 meter), 233 (3,0 meter)

Sjå Kjøpe båtplass for informasjon om prosedyra for kjøp, og Båtplassar - Sentrum og Båtplassar - Rotset for meir informasjon om plassane.

Dieselpris frå 15. september 2022

Gjeldande dieselpris er kr 17,75 pr. liter for medlemar og kr 18,25 for andre.

Tidlegare dieselprisar

Frå 27. juli 2022: kr 19,00 pr liter.
Frå 12. april 2022: kr 16,00 pr liter.
Frå 17. desember 2021: kr 12,00 pr liter.
Frå 20. juli 2021: kr 11,50 pr liter.
Frå 19. mai 2021: kr 10,50 pr liter.
Frå 28. desember 2020: kr 9,50 pr liter.

Bruk av dieselanlegget

Medlemar kan få nøkkelbrikke mot eit depositum på kr 250.
Ved tekniske problem kontakt Jarle Paulsen tlf 906 40 951.

Odd Jarle Koppernes (tlf 906 02 437) har ansvar for dieseltanken, og han syter for at det til ei kvar tid er diesel på tanken.

Flo og fjøre