Meldingar

Nye nettsider

Som du ser har vi laga nye nettsider. Sidene skal no tilpasse seg til skjermstorleiken din, og dermed vere betre å lese på mobiltelefon og nettbrett enn dei gamle. Innhaldet er stort sett som før, men sideinndelinga er litt annleis. Vi tek gjerne imot tips om ting vi bør legge ut på nettsidene våre. Litt historikk om Småbåtlaget har vore etterspurt, og vi ønsker å få tilsendt gamle bilete og historier de meiner kan eigne seg for publisering på nettsida.

Ledige båtplassar

Følgjande båtplassar er ledige for kjøp:
I Rotsethamna: 29b (2,0 meter endeplass), 51 (3,0 meter), 62 (2,25 meter)
I Sentrumshamna: 100 (1,0 meter endeplass), 101 (3,0 meter), 129 (2,75 meter), 233 (3,0 meter)

Sjå Kjøpe båtplass for informasjon om prosedyra for kjøp, og Båtplassar - Sentrum og Båtplassar - Rotset for meir informasjon om plassane.

Dieselpris frå 15. september 2022

Gjeldande dieselpris er kr 17,75 pr. liter for medlemar og kr 18,25 for andre.

Tidlegare dieselprisar

Frå 27. juli 2022: kr 19,00 pr liter.
Frå 12. april 2022: kr 16,00 pr liter.
Frå 17. desember 2021: kr 12,00 pr liter.
Frå 20. juli 2021: kr 11,50 pr liter.
Frå 19. mai 2021: kr 10,50 pr liter.
Frå 28. desember 2020: kr 9,50 pr liter.

Bruk av dieselanlegget

Medlemar kan få nøkkelbrikke mot eit depositum på kr 250.
Ved tekniske problem kontakt Jarle Paulsen tlf 906 40 951.

Odd Jarle Koppernes (tlf 906 02 437) har ansvar for dieseltanken, og han syter for at det til ei kvar tid er diesel på tanken.

Flo og fjøre