Meldingar

Årets miljøsanering og oppgradering i Rotsethamna ferdig

Hjertelig takk for nok ei effektiv dugnadsøkt. Ei særskild takk til Mads Indresøvde som stod for kraninga i år også. Veldig kjekt med så effektive arbeidslag som vi har hatt desse tre dugnadsøktene. Alle plassane er no klare til bruk.

Utriggarane og bommane som ligg på parkeringsplassen er selde og blir fjerna av kjøpar i mai.


Støtt Småbåtlaget gjennom grasrotandelen

Dersom du spelar hos Norsk Tipping kan du registrere Volda Småbåtlag som grasrotmottakar, og på denne måten støtte Småbåtlaget økonomisk. Sjå meir om korleis du gjer dette på: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/997893999


Ledig båtplass

Følgjande båtplass er ledig for kjøp:

Rotsethamna: plass 62 (2,25 meter).

Sjå Kjøpe båtplass for informasjon om prosedyra for kjøp, og Båtplassar - Sentrum og Båtplassar - Rotset for meir informasjon om plassane.


Vil du kjøpe båtvimpel?

No kan du kjøpe båtvimpel med Småbåtlaget sin logo. Vimplane er laga av polyester decor 205 gram, vrangsydd med snor og rettvendt logo trykt på begge sider. Storleiken er 50 cm x 28 cm, og prisen er kr 375 pr stk.

Send e-post til voldasmabatlag@gmail.com om du ønsker å kjøpe.


Dieselpris frå og med 19. oktober 2023

Gjeldande dieselpris er kr 16,75 pr. liter for medlemar og kr 17,25 for andre (videresalg via medlem med nøkkelbrikke).

Tidlegare dieselprisar

Frå 1. august 2023: kr 15,00 pr liter.
Frå 13. april 2023: kr 15,25 pr liter.
Frå 15. september 2022: kr 17,75 pr liter.
Frå 27. juli 2022: kr 19,00 pr liter.
Frå 12. april 2022: kr 16,00 pr liter.
Frå 17. desember 2021: kr 12,00 pr liter.
Frå 20. juli 2021: kr 11,50 pr liter.
Frå 19. mai 2021: kr 10,50 pr liter.
Frå 28. desember 2020: kr 9,50 pr liter.

Bruk av dieselanlegget

All bruk skjer via nøkkelbrikke, og medlemar kan få nøkkelbrikke mot eit depositum på kr 250.
Ved tekniske problem kontakt Jarle Paulsen tlf 906 40 951.

Odd Jarle Koppernes (tlf 906 02 437) har ansvar for dieseltanken, og han syter for at det til ei kvar tid er diesel på tanken. MHService leverer farga autodiesel til oss som held norsk bransjestandard, EN590.


Flo og fjøre