Kjøpe båtplass

Kjøp, salg og byte av båtplass

Det er reglane i vedtektene §10 og §11 som styrer tildeling og overdraging av båtplassar. Småbåtlaget har to lister som er sentrale i denne prosessen:
Bytelista for ny båtplass for medlemar med båtplass som ønsker å byte til ny plass.
Ventelista for kjøp av båtplass for medlemar utan båtplass.

Prosedyre

  1. Når ein båtplass blir ledig får medlemane som står på byteliste for ny båtplass tilbod om plassen. Dersom fleire av desse ønsker å overta plassen får den medlemen med lengst ansiennitet på bytelista tilbodet først. Ved endra breidde er gjeldande pris kr 17000,- pr breiddemeter.
  2. Dersom ingen på bytelista ønsker å overta plassen går tilbodet vidare til medlemane som står på venteliste for kjøp av båtplass. Dersom fleire av desse ønsker å kjøpe plassen får den medlemen med lengst ansiennitet på ventelista tilbodet først. Gjeldande pris er kr 17000,- pr breiddemeter pluss eit transaksjonsgebyr på kr 3000,-.
  3. Dersom ingen på ventelista ønsker å kjøpe plassen kan Småbåtlaget leige ut plassen etter gjeldande satsar.

Breidda på plassane blir målt brutto frå senter til senter på utrigger/gangbar. Båten din må dermed vere ca 1 meter smalare enn plassbreidda slik at det også er plass til fendring mellom båt og utriggarar. Båtplassane i Rotsethamna kan ikkje nyttast til seglbåtar.


Byteliste for ny båtplass

Dersom du har båtplass i Volda Småbåtlag og ønsker å byte til ny plass, sender du skriftleg melding til styret på voldasmabatlag@gmail.com. Du blir då plassert på bytelista med den datoen du gav melding som ansiennitet.

Kommunikasjonen skjer pr e-post og SMS, så sørg for at Småbåtlaget har rett kontaktinformasjon til deg. Svar på meldingane du får.

BYTELISTE

Oppdatert pr 26. januar 2023

Nummer og namn

Ansiennitetsdato

Nr 1: Harald Skjeret

09.12.2019

Nr 2: Jonny Sollid

31.03.2020

Nr 3: Anders Aarflot Nupen

18.02.2021

Nr 4: Tor Vegard Søvik

21.07.2022

Nr 5: Vidar Sandnes

27.09.2022

Nr 6: Kai Olav Ulvestad

26.01.2023


Venteliste for kjøp av båtplass

Dersom du ønsker å stå på venteliste for kjøp av båtplass, må du vere medlem i Volda Småbåtlag. Du melder deg inn ved å fylle ut skjemaet på sida «Bli medlem», og du blir ført opp på ventelista for kjøp når du betalar tilsendt faktura for medlemspengar.

Kommunikasjonen skjer pr e-post og SMS, så sørg for at Småbåtlaget har rett kontaktinformasjon til deg. Svar på meldingane du får.

VENTELISTE FOR KJØP

Oppdatert pr 9. november 2022

Nummer og namn

Ansiennitetsdato

Nr 1: Hans Ivar Langvatn

10.09.2012

Nr 2: Robert Steinnes

11.08.2013

Nr 3: Arnout Swannet

29.03.2017

Nr 4: Noralf Egset

15.06.2017

Nr 5: Volda Dykkerklubb

21.05.2018

Nr 6: Askjell Raudøy

01.01.2019

Nr 7: Ole Martin Vik Dahle

19.05.2019

Nr 8: Roger André Solheim

30.04.2020

Nr 9: Margrethe Oma

15.06.2020

Nr 10: Oddny og Rune Aarflot

04.08.2020

Nr 11: Arild Osdal

13.04.2020

Nr 12: Arve Nupen

12.04.2021

Nr 13: Frank Flusund

17.06.2021

Nr 14: Oddbjørn Sundal

31.08.2021

Nr 15: Per-Ove Håvik

13.09.2021

Nr 16: Espen André Eksund

22.11.2021

Nr 17: Ragnhild Gjelsvik Varmo

23.08.2022

Nr 18: Audun Stikbakke

16.10.2022

Nr 19: Halvard Sundal

09.11.2022


Logg over eigarskifte i 2021 og 2022

Plass og dato

Ny eigar (frå liste) - Tidlegare eigar (årsak)

Plass 122 - 22.08.2021

Simonnes (byteliste) - Beddari (utmelding)
Plass 28 - 30.08.2021

Egset (byteliste) - Myklebust (utmelding)

Plass 101 - 02.09.2021

Mork (byteliste) - Simonnes (byte)

Plass 10 - 12.09.2021

Velsvik (byteliste) - Mork (byte)

Plass 232 - 03.10.2021

Mork (byteliste) - Velsvik (byte)

Plass 233 - 27.10.2021

Nupen (venteliste) - Småbåtlaget

Plass 101 - 03.11.2021

Søvik (venteliste) - Mork (byte)

Plass 53 - 04.11.2021

Gaudestad (venteliste) - Egset (byte)

Plass 29b - 06.11.2021

Hamre (venteliste) - Småbåtlaget

Plass 31 - 02.02.2022

Haugen (byteliste) - Gjerdal (utmelding)

Plass 16b - 13.02.2022

Hamre (byteliste) - Haugen (byte)

Plass 46 - 21.02.2022

Johansen (byteliste) - Sæterås (utmelding)

Plass 2 - 24.02.2022

Fric (byteliste) - Johansen (byte)

Plass 56 - 03.03.2022

Koppernes (byteliste) - Bjørke (utmelding)

Plass 121 - 06.03.2022

Nupen (byteliste) - Hagen (utmelding)

Plass 203 - 20.04.2022

Watne (venteliste) - Brudevoll (utmelding)

Plass 10 - 15.06.2022

Hamre (byteliste) - Velsvik (utmelding)

Plass 16b - 23.06.2022

Watne (byteliste) - Hamre (byte)

Plass 203 - 21.07.2022

Søvik (byteliste) - Watne (byte)

Plass 241 - 08.09.2022

Hamre (byteliste) - Celej (utmelding)

Plass 10 - 10.09.2022

Watne (byteliste) - Hamre (byte)

Plass 19 - 16.09.2022

Hjorthaug (venteliste) - Raudøy (utmelding)

Plass 16b - 23.09.2022

Bjørneset (venteliste) - Watne (byte)

Plass 50 - 25.09.2022

Sandnes (venteliste) - Aarflot (utmelding)

Plass 29b - LEDIG

- Hamre (byte)

Plass 51 - LEDIG

- Bøstrand (utmelding)

Plass 62 - LEDIG

- Koppernes (byte)

Plass 101 - LEDIG

- Søvik (byte)

Plass 129 - LEDIG

- Fric (byte)

Plass 233 - LEDIG

- Nupen (byte)