Kjøpe båtplass

Kjøp, salg og byte av båtplass

Det er reglane i vedtektene §10 og §11 som styrer tildeling og overdraging av båtplassar. Småbåtlaget har to lister som er sentrale i denne prosessen:
Bytelista for ny båtplass for medlemar med båtplass som ønsker å byte til ny plass.
Ventelista for kjøp av båtplass for medlemar utan båtplass.

Prosedyre

  1. Når ein båtplass blir ledig får medlemane som står på byteliste for ny båtplass tilbod om plassen. Dersom fleire av desse ønsker å overta plassen får den medlemen med lengst ansiennitet på bytelista tilbodet først. Ved endra breidde er gjeldande pris kr 17500,- pr breiddemeter.
  2. Dersom ingen på bytelista ønsker å overta plassen går tilbodet vidare til medlemane som står på venteliste for kjøp av båtplass. Dersom fleire av desse ønsker å kjøpe plassen får den medlemen med lengst ansiennitet på ventelista tilbodet først. Gjeldande pris er kr 17500,- pr breiddemeter pluss eit administrasjonsgebyr på kr 3000,-.
  3. Dersom ingen på ventelista ønsker å kjøpe plassen kan Småbåtlaget leige ut plassen etter gjeldande satsar.

Breidda på plassane blir målt brutto frå senter til senter på utrigger/gangbar. Båten din må dermed vere ca 1 meter smalare enn plassbreidda slik at det også er plass til fendring mellom båt og utriggarar. Båtplassane i Rotsethamna kan ikkje nyttast til seglbåtar.

Den raskaste strategien for å få kjøpt ein plass med den breidda du ønsker, er å først kjøpe ein ledig plass sjølv om denne er for smal. Når du så eig ein plass, kan du bli sett på bytelista for breiare plass. Du kan eventuelt leige ut plassen om du sjølv ikkje brukar den.


Byteliste for ny båtplass

Dersom du har båtplass i Volda Småbåtlag og ønsker å byte til ny plass, sender du skriftleg melding til styret på voldasmabatlag@gmail.com. Du blir då plassert på bytelista med den datoen du gav melding som ansiennitet.

Kommunikasjonen skjer pr e-post og SMS, så sørg for at Småbåtlaget har rett kontaktinformasjon til deg. Svar på meldingane du får.

BYTELISTE

Oppdatert pr 21. mai 2024

Nummer og namn

Ansiennitetsdato

Nr 1: Harald Skjeret

09.12.2019

Nr 2: Jonny Sollid

31.03.2020

Nr 3: Vidar Sandnes

27.09.2022

Nr 4: Jarle Paulsen

22.04.2023

Nr 5: Erik Staurset Andresen

22.05.2023

Nr 6: Frode Opsvik

20.06.2023

Nr 7: Ottar Skare

15.01.2024

Nr 8: Fred Bjørneseth

06.03.2024

Nr 9: Gaute Gaudestad

21.05.2024


Venteliste for kjøp av båtplass

Dersom du ønsker å stå på venteliste for kjøp av båtplass, må du vere medlem i Volda Småbåtlag. Du melder deg inn ved å fylle ut skjemaet på sida «Bli medlem», og du blir ført opp på ventelista for kjøp når du betalar tilsendt faktura for medlemspengar.

Kommunikasjonen skjer pr e-post og SMS, så sørg for at Småbåtlaget har rett kontaktinformasjon til deg. Svar på meldingane du får.

Følgjande båtplass er ledig for kjøp:

Plass 62 (2,25 meter) - Rotsethamna

kr 42 500

Ingen på ventelista har signalisert interesse for å kjøpe denne, så dermed er det fritt fram for andre.

VENTELISTE FOR KJØP

Oppdatert pr 6. april 2024

Nummer og namn

Ansiennitetsdato

Nr 1: Hans Ivar Langvatn

10.09.2012

Nr 2: Noralf Egset

15.06.2017

Nr 3: Volda Dykkerklubb

21.05.2018

Nr 4: Ole Martin Vik Dahle

19.05.2019

Nr 5: Roger André Solheim

30.04.2020

Nr 6: Margrethe Oma

15.06.2020

Nr 7: Arild Osdal

13.04.2020

Nr 8: Arve Nupen

12.04.2021

Nr 9: Frank Flusund

17.06.2021

Nr 10: Per-Ove Håvik

13.09.2021

Nr 11: Sindre Vallner

01.01.2022

Nr 12: Stian Hånes

17.02.2023

Nr 13: Klaus Drabløs

06.05.2023

Nr 14: Stian Jovik

19.06.2023

Nr 15: Oddvin Bjerkvik

21.06.2023

Nr 16: Ronnie Furset

16.08.2023

Nr 17: S. S.

12.11.2023

Nr 18: Sindre Leivdal

13.03.2024

Nr 19: Olav Skjærpe Brattli

05.04.2024

Logg over eigarskifte i 2024

Plass og dato

Ny eigar (frå liste) - Tidlegare eigar (årsak)

Plass 29b - 14.02.2024

Hovdhaugen (venteliste) - Småbåtlaget


Logg over eigarskifte i 2023

Plass og dato

Ny eigar (frå liste) - Tidlegare eigar (årsak)

Plass 52 - 16.08.2023

A. V. (venteliste) - Øvland (utmelding)

Plass 203 - 20.06.2023

Nærø (byte) - Søvik (byte)

Plass 122 - 20.06.2023

Søvik (byte) - Simonnes (byte)

Plass 121 - 20.06.2023

K Ulvestad (byte) - V Nupen (byte)

Plass 120 - 20.06.2023

V Nupen (byte) - Standal (byte)

Plass 119 - 20.06.2023

Standal (byte) - K Ulvestad (byte)

Plass 117 - 20.06.2023

Gjersdal (byte) - Nærø (byte)

Plass 116 - 20.06.2023

Simonnes (byte) - Gjersdal (byte)

Plass 115 - 20.06.2023

Holm (byte) - Volda Røde Kors (byte)

Plass 115b - 20.06.2023

Volda Røde Kors (byte) - Holm (byte)

Plass 114b - 20.06.2023

R Nupen (byte) - Opsvik (byte)

Plass 114 - 20.06.2023

Ramsli (byte) - R Nupen (byte)

Plass 113 - 20.06.2023

Hallaråker (byte) - Ramsli (byte)

Plass 112 - 20.06.2023

Åslid (byte) - Hallaråker (byte)

Plass 111 - 20.06.2023

Remmereit (byte) - Åslid (byte)

Plass 110 - 20.06.2023

Botn (byte) - Remmereit (byte)

Plass 109 - 20.06.2023

Hauge (byte) - Botn (byte)

Plass 108 - 20.06.2023

Reite (byte) - Hauge (byte)

Plass 107 - 20.06.2023

Ingebrigtsen (byte) - Reite (byte)

Plass 106 - 20.06.2023

Steinnes (venteliste) - Ingebrigtsen (byte)

Plass 105 - 20.06.2023

Aarflot Nupen (byte) - S. P. Olsen (byte)

Plass 104 - 20.06.2023

S. P. Olsen (byte) - Aarflot Nupen (byte)

Plass 101 - 20.06.2023

Opsvik (byte) - Småbåtlaget

Plass 129 - 21.05.2023

Andresen (venteliste) - Småbåtlaget

Plass 51 - 22.04.2023

O. Skare (venteliste) - Bøstrand (utmelding)

Plass 230 - 22.04.2023

Sollid (byte) - Volda Røde Kors (byte)

Plass 115 - 22.04.2023

Volda Røde Kors (byte) - Sollid (byte)

Plass 231 - 28.02.2023

K. Krumsvik (arv) - J. Krumsvik (utmelding)

Plass 233 -21.02.2023

H. Sundal (venteliste) - V Nupen (byte)

Plass 232 - 18.02.2023

O. Sundal (venteliste) - Mork (utmelding)


Logg over eigarskifte i 2022

Plass og dato


Ny eigar (frå liste) - Tidlegare eigar (årsak)

Plass 50 - 25.09.2022

Sandnes (venteliste) - Aarflot (utmelding)

Plass 16b - 23.09.2022

Bjørneset (venteliste) - Watne (byte)

Plass 19 - 16.09.2022

Hjorthaug (venteliste) - Raudøy (utmelding)

Plass 10 - 10.09.2022

Watne (byteliste) - Hamre (byte)

Plass 241 - 08.09.2022

Hamre (byteliste) - Celej (utmelding)

Plass 203 - 21.07.2022

Søvik (byteliste) - Watne (byte)

Plass 16b - 23.06.2022

Watne (byteliste) - Hamre (byte)

Plass 10 - 15.06.2022

Hamre (byteliste) - Velsvik (utmelding)

Plass 203 - 20.04.2022

Watne (venteliste) - Brudevoll (utmelding)

Plass 121 - 06.03.2022

V Nupen (byteliste) - Hagen (utmelding)

Plass 56 - 03.03.2022

Koppernes (byteliste) - Bjørke (utmelding)

Plass 2 - 24.02.2022

Fric (byteliste) - Johansen (byte)

Plass 46 - 21.02.2022

Johansen (byteliste) - Sæterås (utmelding)

Plass 16b - 13.02.2022

Hamre (byteliste) - Haugen (byte)

Plass 31 - 02.02.2022

Haugen (byteliste) - Gjerdal (utmelding)


Logg over eigarskifte i 2021

Plass og dato

Ny eigar (frå liste) - Tidlegare eigar (årsak)

Plass 29b - 06.11.2021

Hamre (venteliste) - Småbåtlaget

Plass 53 - 04.11.2021

Gaudestad (venteliste) - Egset (byte)

Plass 101 - 03.11.2021

Søvik (venteliste) - Mork (byte)

Plass 233 - 27.10.2021

Nupen (venteliste) - Småbåtlaget

Plass 232 - 03.10.2021

Mork (byteliste) - Velsvik (byte)

Plass 10 - 12.09.2021

Velsvik (byteliste) - Mork (byte)

Plass 101 - 02.09.2021

Mork (byteliste) - Simonnes (byte)

Plass 28 - 30.08.2021

Egset (byteliste) - Myklebust (utmelding)

Plass 122 - 22.08.2021

Simonnes (byteliste) - Beddari (utmelding)